MA功放——MA 2300/MA 2400/MA 2600/MA 2800/MA 21200

MA 2000 系列功率放大器,采用德国技术,完善的DDT压缩保护系统,双温度控制过热保护功能;带软启动开关启动瞬变保护,静音开关保护,在开启时过热,直流,短路,功率过载保护。该系列功放在外观设计,内部结构,电路设计,表现力等方面经过多次优化,音色分析力及表现力均十分出众,是一款集户内外演出全方位应用的大功率,多功能,高质量,稳定性,可靠性于一体的AB类专业功率放大器。

MA 2000 系列功率放大器,采用德国技术,完善的DDT压缩保护系统,双温度控制过热保护功能;带软启动开关启动瞬变保护,静音开关保护,在开启时过热,直流,短路,功率过载保护。该系列功放在外观设计,内部结构,电路设计,表现力等方面经过多次优化,音色分析力及表现力均十分出众,是一款集户内外演出全方位应用的大功率,多功能,高质量,稳定性,可靠性于一体的AB类专业功率放大器。

应用领域:娱乐会所、会议室、多功能厅

产品参数

型号名称 : MA 2300 MA 2400 MA 2600 MA 2800 MA 21200
输出功率1 kHz, < 0.05%THD :
8 Ω : 2x 300 W 2x 400 W 2x 600 W 2x 800 W 2x 1200 W
4 Ω : 2x 450 W 2x 600 W 2x 900 W 2x 1200 W 2x 1800 W
2 Ω : —— 2x 800 W 2x 1100 W 2x 1400 W 2x 2400 W
16 Ω桥接 : —— —— —— —— 2400 W
8 Ω桥接 : 700 W 1000 W 1800 W 2000 W 3600 W
4 Ω桥接 : —— 1200 W 2000 W 2400 W 4800 W
频率范围(功率带宽+/- 0.1 dB): 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz
相位响应(@ 1 W 20 Hz - 20 kHz): + 15度 + 15度 + 15度 + 15度 + 15度
总谐波失真1 kHz (20 Hz - 20 kHz): ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.03%
互调失真 (SMPTE) : ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.05% ≤ 0.01%
阻尼系数 (20 Hz - 500 Hz@ 8 Ω) : 400:1 450:1 500:1 550:1 650:1
串扰 (20 Hz - 20 kHz) : >75 dB >75 dB >75 dB >75 dB >75 dB
增益 (可选) : 26 / 29 / 32 dB 26 / 29 / 32 dB 26 / 29 / 32 dB 26 / 29 / 32 dB 26 / 29 / 32 dB
灵敏度 : 0.775 / 1.0 / 1.55 V 0.775 / 1.0 / 1.55 V 0.775 / 1.0 / 1.55 V 0.775 / 1.0 / 1.55 V 0.775 / 1.0 / 1.44 V
信噪比 : 103 dB 105 dB 105 dB 106 dB 106 dB
尺寸 (W x H x D): 483 x 88 x 420 mm 483 x 88 x 420 mm 483 x 88 x 490 mm 483 x 88 x 490 mm 483 x 133 x 500 mm
重量 (Kg) : 17 kg 18 kg 23 kg 25 kg 40 kg